Madagaskarnytt

Madagaskar er et fredelig land

Ifølge Global Peace Index (GPI) er Madagaskar blant verdens fredeligste land. Indeksen måles av The Economist og Centre for Peace and Conflict Studies ved Universitetet I Sydney, Australia. Listen ble etablert i mai 2007, og hevdes å være det første studiet som rangerer land over hele verden i henhold til deres fredelighet. Faktorer undersøkt av forskerne omfatter interne faktorer som voldsbruk og kriminalitet i landet og faktorer i landenes eksterne relasjoner som militærmakt og kriger. Indeksen går fra 1 til 5, der 1 er aller fredeligst, og 5 er mest voldelig. Island topper listen med en indeks på 1,192, etterfulgt av Danmark (1,246) og Australia (1,278). Sverige er på 12. plass (1,461), Norge er på 17. plass (1,500). Madagaskar er å finne på 38. plass (1,763) foran de fleste afrikanske land. Bare Mauritius (1,559) og Botswana (1,639) ligger foran. Det er altså fredeligere å bo på Madagaskar enn i Frankrike på 46. plass (1,829) og UK på 47. plass (1,830). USA er på 103 plass (2,154), Russland på 151 plass (3,079), mens Syria er på bunnen på 163 plass (3,806). Indeksen måler også forsvarsutgiftene. (L’Express og Internett 20. feb. 2017)

 

Strømtyver blir tatt

Det statlige selskapet JIRAMA  har satt i gang en offensiv for å arrestere enkeltpersoner og større selskaper som tjuvkobler ledninger i mastene til strømselskapet. Opptil 20 % av strømmen forsvinner på illegal måte, ifølge ledelsen av statsselskapet. De som blir tatt blir nå oversendt rettsvesenet. (L’Express 20. feb. 2017)

 

Regnet har bidratt positivt

Det har vært mye regn i det siste, og denne helgen har man merket at JIRAMA har kunnet levere både strøm og vann. Dieselaggregatene skal fungere som back-up, når det ikke er nok vann, men her har det manglet diesel som har ført til mange timers fravær av strøm i hovedstaden og i omegnen. Dette har skapt mye problem for store og små bedrifter og private konsumenter. (L’Express 13. feb. 2017)

 

Ingen sanksjoner mot hvitvasking!

«Tydeligvis finnes det ikke korrupsjon på Madagaskar, for det finnes ingen sanksjoner.» Slik ironiserer internasjonale samarbeidspartnere til SAMIFIN som er byrået som skal ta opp kampen mot hvitvasking av penger. Av 130 saker, som er oversendt til rettsvesenet, er det knapt 3 som er blitt sanksjonert. SAMIFIN har funnet 90 millioner ariary med tvilsom opprinnelse i 2016 mot 40 millioner i 2015.

Les mer …

Gruvebestemmelser er altfor slappe

Ifølge gruveministeriet har Madagaskar eksportert 500 kg. Gull. Dette er helt ubetydelig sammenlignet med andre afrikanske land som eksporterer 10-24 tonn. Ifølge gruveminister Ying-Vah Zafilahy skyldes forskjellen at på kontinentet arbeider seriøse profesjonelle selskaper med utvinning av gull, mens på Madagaskar er det lokalbefolkningen som slev vasker ut og utvinner gull. Det de finner selges på det hemmelige markedet og figurerer derfor ikke i statistikkene. Det er heller ikke en lovgivning som hindrer denne type utvinning av gull. (Tribune 17. feb.2017)

 

Konfiskerte stokker av rosentre forsvinner

Myndighetene har arrestert mannskaper fra båten «Lumina» som transporterte 340 stokker med rosentre. Både statsminister og miljøminister er reist ned til Toamasina for å vise at de tar dette alvorlig. Rosentre-tømmeret kommer fra lagere av konfiskerte stokker som bevoktes av militære og politiet. Det vil være interessant å sammenligne tallene fra 2014 av antall konfiskerte stokker med situasjonen i dag. Mye er forsvunnet. Disse stokkene kan ikke krype ut av lagrene uten at noen bidrar til ulovlige transaksjoner. (Tribune 11. feb 2017)

 

Gassiske kvinner blir mishandlet i Midtøsten

Fra 2009 til 2014 har et trettitalls kvinner som arbeidet i arabiske land mistet livet. Det dreier seg om kvinner som har tatt jobb som hushjelper, butikkmedarbeidere og annet i Libanon, Saudi-Arabia og Kuwait. Ca 7000 kvinner har tatt jobb i disse landene for å skaffe seg inntekter de ikke kan få på Madagaskar. Men mange er blitt mishandlet, torturert og voldtatt og noen kommer tilbake med mentale problemer.

Les mer …

Ekstra informasjon