Madagaskarnytt

IMF: Positiv økonomisk tvikling

Det internasjonale pengefondet IMF skriver på sine nettsider, etter stabsbesøket på Madagaskar, at økonomisk utvikling på Madagaskar har vært positiv. I 2016 var veksten 4,2 prosent i GDP. Myndighetene har gjort fremskritt i å styrke lovlig og institusjonelt rammeverk, styrke styresettet og kjempe mot korrupsjon. Madagaskars økonomiske reform program støttes av IMF’s tre-årige Extended Credit Facility (ECF) [Facilité élargie de crédit  (FEC) på fransk (ØS)] som er et låneprogramsom som bidrar til stabilitet i betalingsforpliktelsene. (http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/23/pr1796-madagascar-imf-staff-completes-mission-for-2017-article-iv-and-first-ecf-review

 

 

 

IMF setter betingelser

Andre del av finansieringsprogrammet Facilité élargie de crédit  (FEC) fra Det internasjonale pengefondet holdes tilbake. IMF ber om tilleggsopplysninger om skadene som er forårsaket av syklonen, videre presiseringer angående energiselskapet JIRAMA og gjelden til Air Madagascar. Den første utbetalingen av dette programmet fant sted 28. juli 2016. Finansminister Gervais Rakotoarimanana forsikrer om at Madagaskar vil følge opp sine forpliktelser og har tillit til at også denne delen vil bli utbetalt. (L’Express 24. mars 2017) 

 

Barna er dobbelt rammet av syklonen

Enawo gjorde 425 000 mennesker hjelpetrengende. 81 personer er døde, 18 forsvunnet ifølge de siste opplysningene. 700 skoler er ødelagt, 2000 klasserom må repareres og 60 000 barn får ikke skolegang. I tillegg er mange skolehus tatt i bruk som midlertidige boliger for de som har mistet egne hus. UNICEF har kommet noen av de nødstedte til hjelp med telt og skolemateriell. Likeså med medisiner mot malaria, og diare som rammer barna. Mange veier er ødelagt og jernbanelinjen mellom Antananarivo og havnebyen Toamasina er også brutt ved Brickaville.  (Tribune 20. mars 2017)

 

Norske bedrifter investerer på Madagaskar

Norske investorer ble mottatt på Iavoloha palasset av president Hery Rajaonariampianina 15. mars. Det dreier seg om to bedrifter, den ene med utgangspunkt i Tombontsoa, Antsirabe. Det er Polybo som lager byggematerialer for hus basert på isopor. Den andre har base i Mahajanga der de arbeider med en blanding av kalk og andre produkter som egner seg til å bygge veier som tåler klimaet på Madagaskar. Prøveprosjekter har vist gode resultater. Det norske misjonsselskap (NMS) har lange tradisjoner på Madagaskar og har utenom kirkelig arbeid, engasjert seg både i helsearbeid, skolearbeid og jordbruksarbeid gjennom Den gassiske lutherske kirken (FLM). (Tribune 16. mars 2017)

 

Syklonen: FN appellerer om 20 millioner dollar

FNs koordinator på Madagaskar, Violette Kakyomya,, har sendt ut en appell om 20 millioner USD for å gi humanitær bistand til de som ble rammet av syklonen. Det er behov for nødhjelp til 170 000 personer, vann og mat og hjelp til å plante på nytt vekster som ble ødelagt og kveg som mistet livet. 20 000 mennesker har mistet husene sine og 100 000 barn trenger hjelp til skolegang. I noen regioner er 85 % av avlingene ødelagt, 1300 brønner er ødelagt og forurenset. 100 helsesentre og 3300 klasserom er ødelagt, 250 000 er husløse. (Tribune 24. mars 2017).

 

Sett Clovis Razafimalala fri!

Amnesty International har sendt ut en appell om å sette miljøforkjemperen Clovis Rakotomalala fri!  Han har demonstrert mot ulovlig hogst av rosentre i regnskogene ved Maroantsetra gjennom Maroantsetra Lampogno, en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelsen. Han ble arrestert 16 september 2016 og anklaget for å ha demonstrert og ødelagt dokumenter. I 2015 satt en annen miljøforkjemper og venn av Clovis, Armand Marozafy, i fengsel i fem måneders med samme anklage. Begge disse er eksempler på at varslerne blir fengslet, mens de som utfører miljøkriminalitet slipper fri. Hittil er ingen av de kjente navnene i denne ulovlige trafikken blitt fengslet. (Tribune.16. mars 2017)

 

400 000 mennesker er rammet etter syklonen

Syklonen Enawo har gjort 400 000 mennesker nødstedte. 250 000 har måttet flytte fra sine hjem. Foreløpige tall viser at 50 er døde, 20 er forsvunnet, 180 såret. De hardest rammede områdene er i nordøst der 80 % av risavlinger er skadet og vaniljeproduksjonen er ødelagt. I Antalaha varte syklonen i 8 timer og ikke mindre enn 53 000 er nødstedte. I Maroantsetra gikk vannet opp til taket i landsbyen. De husløse trekker inn i skolebygninger, så barna får heller ikke skolegang. Strøm og vannforsyning er kuttet. Mange har ikke noe å spise. Verdens matvareprogram WFP har distribuert nødproviant for de verst rammede og UNICEF har sendt 45 000 enheter for filtrering av vann til drikkevann. Veier, broer og demninger er ødelagt og vanskeliggjør transport. President og statsminister har besøkt områdene med fly, men de har ingenting å sette inn for å hjelpe. Regjeringen har sendt ut en appell til internasjonale hjelpeorganisasjoner for å bistå med nødhjelp. (Tribune, L’Express 13.-15. mars 2017)

 

Ekstra informasjon