Madagaskarnytt

Risproduksjonen er redusert dramatisk

Leder for risdyrkernes organisasjon ringer med varselklokken. Risproduksjonen er sterkt redusert på grunn av krisen. Under Ravalomananas styre fikk bøndene støtte til kjøp av såkorn og gjødsel. Dette er bortfalt, og resultatet viser seg nå: Det vil bli en vanskelig periode før den nye risen kommer i 2012. Den eneste måten å sikre gassernes viktigste mat er å importere store kvanta med ris. Staten har importert 20 000 tonn, men det er en dråpe i havet sier Andry Rakotovao. (L’Express)

Ekstra informasjon