Madagaskarnytt

Streik på universitetet i Antananarivo

Fagforeningen for forskere og undervisningspersonell ved universitetet i Antananarivo (SECES) har besluttet å legge ned alle pedagogiske aktiviteter i alle seks etablissementer tilknyttet universitetet. Bakgrunnen er at de ikke har fått utbetalt godgjøringer de har krav på siden 2009 vedrørende forskning og ekstraundervisning. Den manglende utbetalingen er heller ikke med i budsjettet for 2012. Streiken rammer hardt alle studenter som er midt oppe i eksamenstiden. Universitetsåret er blitt forskjøvet på grunn av stadige streiker og de har ennå ikke avsluttet studieåret for 2010. (L’Express)

Ekstra informasjon