Madagaskarnytt

Giverkonferanse i Paris

President Hery Rajaonarimampianina uttrykte tilfredshet etter første dag på giverkonferansen som går over to dager i Paris. Vi har sammenfallende interesser, sa han: rettsstat, kamp mot korrupsjon, godt styresett, fremme god forretningsskikk. Den nasjonale utviklingsplanen ligger til grunn for finansiering av prosjekter for 6,4 milliarder USD for den neste fire årene av giverne. Frankrike vil bidra med 100 mill USD, Den afrikanske utviklingsbanken med 1 mrd USD og FN med 523 mill USD. Det internasjonale pengefondet IMF påpekte at Madagaskar er sårbar ikke minst i forhold til svake inntekter, utsatt for naturkatastrofer, og svekket betalingsbalanse. (Tribune 2. des. 2016)

 

Ekstra informasjon