Madagaskarnytt

Madagaskar etter Nord-Korea når det gjelder internasjonal støtte

Med 24 USD per innbygger ligger Madagaskar rett etter Nord-Korea når det gjelder minst internasjonal finansiering. Den store øya mottar knapt en tredel av andre afrikanske land på samme sosio-økonomiske nivå. Madagaskar er utsatt for årlige sykloner, tørkekatastrofer og hungersnød i sør, utbredt korrupsjon og manglende sikkerhet. Verdensbanken påpeker den ekstreme fattigdommen som rammer 90 % av befolkningen. Nesten hvert annet barn lider av kronisk feilernæring. Landet er nr. 154 av 187 land når det gjelder HDI (Human Development Index), og nr 167 av 190 når det gjelder Doing Business 2017. Madagaskar er også hardt rammet av global oppvarming. Regjeringen har forslått et ambisiøst nasjonalt program for å snu utviklingen: utvikling av den menneskelige kapital, utvikling av jordbruk og fiske, bedring av infrastruktur for transport, energi, byutvikling og vanningsanlegg, gruvesektor og petroleum, industri, handel, tekstiler, og turisme. Slike investeringer krever 5,4 milliarder USD over tre år. Under giverkonferansen har Madagaskar og Verdensbank-gruppen undertegnet to avtaler, den første på 35 mill USD som skal avhjelpe nøden på Sør-Madagaskar og den andre på 65 mill USD som budsjettstøtte for å bedre finansforvaltning og forretningsklimaet som kan bidra til å trekke til seg investorer. (Tribune 3. des. 2016)

 

Ekstra informasjon