Madagaskarnytt

NMS gjenopptar støtte til FLM

NMS mottok i januar en uren revisjonsberetning for 2015 for kirkeledelsens regnskap. I slutten av september viste en halvårsrapport at kirkeledelsen ikke hadde gjennomført tiltak NMS og FLM var blitt enige om i januar. Bruddet på avtalen mellom partene var grunnen til at overføringene ble stoppet. I tillegg til å utarbeide en ny regnskapsmanual, har et lokalt revisjonsfirma gjort en ekstra revisjon av en rekke prosjekter som mottar støtte via NMS. Revisjonsrapportene bekrefter en forsvarlig økonomiforvaltning i alle de kontrollerte prosjektene.  På denne bakgrunn har Det norske misjonsselskap (NMS), Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika (ELCA) og DanMission gjenopptatt pengeoverføringer til Den gassisk-lutherske kirken (FLM). (www.nms.no 8. des 2016)

 

 

 

Ekstra informasjon