Madagaskarnytt

Kinesisk entreprenør ødelegger for psykiatrisk sykehus

Landets eneste psykiatriske sykehus befinner seg i Anjanamasina 18 kilometer nordvest for hovedstaden.  Da Madagaskar skulle være vertskap for den internasjonale frankofoni-konferansen i november 2016 ville landet vise seg frem som et land i «utvikling». En kinesisk entreprenør ble engasjert for å bygge en ny hovedvei i hovedstaden fra dikene til landsbyen der frankofoni-deltagerne skule bo. Men den massen som måtte graves bort ble tømt i rismarkene omkring det psykiatriske sykehuset. Disse rismarkene ble brukt i terapi for pasientene som skulle lære og dyrke jorden for å brødfø seg selv og på den måten komme tilbake til et normalt liv. 170 familier er berørt. 15 hektar er nå ikke dyrkbare og fremtiden til 40 hektar er uviss. Eksemplet viser ville tilstander i Statens disposisjon av eiendom. (Tribune 3. mars 2017)

 

Ekstra informasjon