Madagaskarnytt

Claudine Razaimamonjy på sykehus med fengslingsordre

Claudine, som er mistenkt for urettmessig å ha underslått offentlige midler, risikerer, hvis hun blir dømt, å trekke med seg flere høytstående statlige ansatte. Likevel opptrådte hun smilende da hun ble ført frem for Straffedomstolen for korrupsjonssaker 7. april. Noen timer senere ble hun fraktet med ambulanse til det offentlige sykehuset HJRA etter at hun, ifølge advokaten fikk et illebefinnende. BIANCO sier at fengselslegen må undersøke henne og bestemme om hun skal legges inn på sykehuset eller ikke. Vi minner om at den eneste som er blitt arrestert etter ulovlig hogst av rosentre, «tømmerbaronen» Bekasy, fikk også fengslingskjennelse, men forsvant uten at noen har sett ham siden. Vil også Claudine Razaimamonjy stikke av? Om en baron faller, kan mange andre baroner falle! (Tribune 8. april 2017) 

Ekstra informasjon