Madagaskarnytt

Færre tilfeller av pest

Sammenlignet med tidligere år er pesten gått tilbake. Fra september 2016 til april 2017 er det registrert 326 tilfeller av pest, mens det var 1200 tilfeller i forrige periode. Bare 80 er døde av pesten. Men verdens helseorganisasjon WHO, påpeker at nye pesttilfeller i andre områder er dukket opp i Sør-Madagaskar. Det er ikke nok helsepersonell til å ta seg av slike tilfeller. Det finnes én sykepleier for 4000 pasienter, til tross for at normen tilsier at det burde vært en sykepleier for 200 pasienter. (Tribune 19. mai 2017)

 

Ekstra informasjon