Madagaskarnytt

1500 frosker tilbake til sitt miljø

Gruveselskapet i Ambatovy, mellom Tana og Toamasina, har bygget en pipeline til Toamasina for å frakte mineralslam fra nikkel og koboltgruvene til kysten. De har da måttet evakuere 1500 gule frosker av typen Mantella aurantiaca som er truet med utryddelse. Disse endemiske artene er nå satt tilbake i naturen. «Vi er stolte over vårt engasjement for naturen», sier lederen for prosjektet. (Tribune 20. mai 2017)

 

Ekstra informasjon