Madagaskars plan for fattigdomsbekjempelse (PRSP) i motbakke?

Ved en halvårsgjennomgang av Madagaskars plan for fattigdomsbekjempelse (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) klager giverorganisasjonene over at det går for sent å sette planen i verk. Planen ble utarbeidet på oppfordring fra Verdensbanken for sju måneder siden. Planen er en forutsetning for gjeldsletteordningen for fattige land (Highly Indebted Poor Countries - HIPC). En representant for diplomatiet mener at ogs? kampen mot korrupsjon ikke har gitt konkrete resultater. Visestatsminister Zaza Ramandimbiarison, på sin side, hevder at sju måneder er altfor kort tid for å se effekter av iverksettelsen av planen og kampen mot korrupsjon. "Det viktigste er at vi er bevisste og har satt i gang prosessen," sier han. Madagaskar har engasjert en internasjonal konsulent, briten Bertrand de Neuville, for å bidra til bekjempelse av korrupsjonen. Hans oppskrift er undertrykkelse, forebygging, utdanning.

Ekstra informasjon