Hva skjer?

VNM Øst inviterer til årsmøte og temakveld torsdag 1. februar

Tema: Hvordan forvaltes ressurser fra gruve- og petroleumsindustrien på Madagaskar?

Foredragsholdere:  Fra organisasjonen Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Bady Balde,  Regional Director Francophone Africa og Indra Thévoz country officer

Sted: Lovisenberggata 4, Oslo

Årsmøtet starter kl. 18.30. Se agenda nedenfor.
Pause med enkel servering kl. 19.00
Temakveld ca. kl. 19.20

Temaet denne kvelden er forvalting av ressurser fra gruve- og petroleumsindustri. Vi får besøk fra organisasjonen Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Målet med EITI er å bidra til økt åpenhet rundt betalingsstrømmene i gruve- og petroleumsindustrien. Regiondirektør for frankofone Afrika, Bady Balde, og landrådgiver Indra Thévoz vil gi en presentasjon av situasjonen på Madagaskar.  

EITI ønsker å bidra til at inntekter fra naturressursene skal bidra til økonomisk utvikling og bedre levekår. Gjennom økt åpenhet om betalingsstrømmer vil myndighetene i et land stilles til ansvar for hvordan inntektene brukes. Madagaskar er et av 46 land som implementerer EITI, og dermed forplikter seg til å offentliggjøre hvor mye de mottar i skatter og avgifter.  Selskapene i disse industriene må også offentliggjøre hvor mye de betaler i skatter og avgifter. Tallene sammenstilles i en årlig EITI-rapport. Les mer om EITI på deres nettsider https://eiti.org/ Foredraget holdes på engelsk.

Agenda for årsmøtet:

Sak 1 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder 
Valg av referent 
Valg av underskrivere 

 

Sak 2 
Årsberetning 

 

Sak 3 
Regnskap og revisjonsrapport 

 

Sak 4 
Valg 

 

Sak 5 
Innkomne saker: (meldes inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 28.01.2018)  

 

VNM Øst inviterer til sommertreff på Sognsvann lørdag 17. juni

VNM Øst inviterer til sommertreff på Sognsvann i Oslo, lørdag 17. juni  fra kl. 14.00.  

Ta med det dere ønsker å spise, vi stiller med grill og sommerleker. Se etter det gassiske flagget, eller ring Monika på 93220431 for å finne fram.  

Håper vi ses!  

Hilsen styret i VNM Øst

Litt praktisk informasjon:

Man kommer til Sognsvann ved å ta T-banelinje nr. 5, Sognsvannsbanen, fra sentrum og til endeholdeplassen Sognsvann. Det er også parkeringsplass på området for de som ønsker å kjøre bil. https://goo.gl/maps/bStLjnL833r

Arrangementer i VNM Øst i 2017

VNM Øst har ingen flere arrangementer våren 2017.

Datoer for sommer og høst 2017:

Sommerutflukt - lørdag 17. juni

Temamøte - torsdag 21. september

Fety - fredag 17. november

 

ÅRSMØTE - INSPIRASJONSSAMLING

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG INSPIRASJONSSAMLING VNM

Lørdag 24. februar

Som vanlig samles vi i kantine til Stavanger kommune

Det blir Årsmøte VNM VEST i lille møterom kl 11.15 – 11.45

 

Årsmøte VNM                                 kl 12.00 – 12.45

Varm lunsj – Biff Stroganof -        kl 12.45 – 13.45

Inspirasjonssamling                        kl 13.45 – 16.00

Her blir det gassisk musikk/sang ved Rivo med flere

Kåseri ved Ambassadør/Spesialrådgiver i Norsk U D Arild Øyen

Samtale/spørsmål

På grunn av varm lunsj blir det påmelding til lunsjen. Koster kr 150.- Frist mandag 19. februar.

Dere kan melde dere på via mail til meg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 40 40 60 31

Innbetaling mulig via VIPS 140109

Hjertelig velkomne!

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE VNM

SAK 1: Valg av ordstyrer

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Sak 3 Årsmelding presenteres ved leder

Forslag til Vedtak: Årsmelding tas til orientering

Sak 4 Regnskap presenteres ved kasserer

               Forslag til vedtak: Regnskap tas til orientering

Sak 5 Orientering om valg av nye medlemmer til VNM sentralt fra VNM Øst

Sak 6 Valg av Revisor. Skal være to revisorer, en kandidat har svart ja

1.      Bjørg Erevik

2.      x

 

Sak 7 Valg av valgkomite.

1.      x

2.      x

Sak 8 Kontingent VNM

På grunn av underskudd i 2017 foreslår styret å heve kontingent fra og med 2018 med kr 50.-

Ny kontingent blir da:     Hovedmedlem kr 300

Husstandsmedlem kr 150

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas

ÅRSMØTE - INSPIRASJONSSAMLING

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG INSPIRASJONSSAMLING VNM

Lørdag 24. februar

Som vanlig samles vi i kantine til Stavanger kommune

Det blir Årsmøte VNM VEST i lille møterom kl 11.15 – 11.45

 

Årsmøte VNM                                 kl 12.00 – 12.45

Varm lunsj – Biff Stroganof -        kl 12.45 – 13.45

Inspirasjonssamling                        kl 13.45 – 16.00

Her blir det gassisk musikk/sang ved Rivo med flere

Kåseri ved Ambassadør/Spesialrådgiver i Norsk U D Arild Øyen

Samtale/spørsmål

På grunn av varm lunsj blir det påmelding til lunsjen. Koster kr 150.- Frist mandag 19. februar.

Dere kan melde dere på via mail til meg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 40 40 60 31

Innbetaling mulig via VIPS 140109

Hjertelig velkomne!

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE VNM

SAK 1: Valg av ordstyrer

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Sak 3 Årsmelding presenteres ved leder

Forslag til Vedtak: Årsmelding tas til orientering

Sak 4 Regnskap presenteres ved kasserer

               Forslag til vedtak: Regnskap tas til orientering

Sak 5 Orientering om valg av nye medlemmer til VNM sentralt fra VNM Øst

Sak 6 Valg av Revisor. Skal være to revisorer, en kandidat har svart ja

1.      Bjørg Erevik

2.      x

 

Sak 7 Valg av valgkomite.

1.      x

2.      x

Sak 8 Kontingent VNM

På grunn av underskudd i 2017 foreslår styret å heve kontingent fra og med 2018 med kr 50.-

Ny kontingent blir da:     Hovedmedlem kr 300

Husstandsmedlem kr 150

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas

Temamøte VNM Vest 2. oktober 2017

Temakveld mandag 2. Oktober 2017 kl. 18.30 – 21.00

Sted: Kantinen til Stavanger kommune i Olav Kyrres gate 23.

Foredrag: ”Olje for utvikling på Madagaskar?”

v/Gunnar V. Søiland, geolog i Oljedirektoratet (OD)

Norge er et av svært få land som har lykkes i å bruke store oljeinntekter til å bygge egen velferd. Kan denne erfaringen komme land i Afrika til gode?

OD har samarbeidet med myndighetene i utviklingsland lenge for å gi råd om gode forvaltningsprosesser slik at verdien av naturressursene kan bekjempe fattigdom.                                 Hvordan gikk det med bistandsprogrammet ”Olje for Utvikling” (OfU) på Madagaskar  (2007-2009)?

Gunnar V. Søiland har erfaring fra både oljeindustrien og OD. I tillegg til forvaltningsoppgaver på norsk sokkel har han vært involvert i bistandsprogrammer i en rekke land og har bodd 2 år i Thailand og 2 år i Uganda. Han var ODs prosjektleder for samarbeidet på Madagaskar.

Kveldene våre starter ved at dørene åpnes med kaffe og noe å bite i kl. 18.30

Merk dere også de neste datoene i høst:

Temakveld i VNM vest mandag 30. oktober 2017.                                                             Foredrag v/Tsirisoa Alinoro Fanjavola Razafimamonjy, Konsulatassistent ved det norske konsulatet på Madagaskar.                                                                                                            Tema: “Kvinnerollen på Madagaskar”

Temakveld i VNM vest mandag 27. november 2017.                                                          Foredrag v/Thor Strandenæs. Professor emeritus.                                                                                       Tema: ”Fra Madagaskar via Kina tilbake til Madagaskar.”

Vennlig hilsen styret for VNM vest v/leder Bård Bakke                                                               Mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Mobil 9260056

Underkategorier

Ekstra informasjon